Privacy policy

Stars Fashion hecht veel waarde aan de privacy rechten van bezoekers. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens die wij verzamelen. Ook wordt er toegelicht welke gegevens er door ons verwerkt worden.

Stars Fashion gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

– Het plaatsen van een bestelling
– Bezorging van de order
– Retour & ruiling
– Contact met onze klantenservice

Wanneer u gebruikmaakt van onze website, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan en gebruik van jouw persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacy beleid.

We raden onze Gebruikers aan om het Privacy beleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

We verhuren, verkopen of delen informatie van gebruikers niet met derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling (denk hierbij aan DHL).
We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden

  • Met u communiceren – om berichten over onze services naar u te verzenden, en om te reageren op uw eventuele problemen met de klantenservice;
  • Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van onze nieuwste updates en services;
  • Om onze producten te verkopen

Bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de site en van uw informatie. Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacy beleid. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.